Debata Proměna univerzity

Debata Proměna univerzity

Dne 28. 2. 2023 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity panelová debata s názvem Proměna univerzity. Debata o sexualizovaném násilí v akademickém prostředí. Na organizaci panelové diskuze se podílely platformy Nahlas Brno a Otevřeno Brno. Cílem...
Den podpory a vzájemného respektu a bezpečí

Den podpory a vzájemného respektu a bezpečí

Dne 10. 11. uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého prostřednictvím ombudsmana a děkana FF UP ve spolupráci s organizací Konsent Den podpory a vzájemného respektu a bezpečí. Tento den se konal jednak workshop pro zaměstnance a zaměstnankyně FF UP s názvem...