Kolem 80 ochránkyň a ochránců práv studujících i lidí z navazujících profesí se setkalo v pátek 27. ledna v prostorách Studia FAMU i online na kolokviu Školské ombudsmanské platformy (ŠOP). Ta se etabluje v posledních měsících a kolokvium znamenalo důležitý mezník pro její existenci a další rozvoj. Platformu v současnosti řídí a rozvíjí současná ombudsmanka FAMU Pavlína Junová, ombudsman DAMU Petr Polák, ombudsmanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Špondrová a ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Šotola a jeho zástupkyně Michaela Antonín Malaníková. Hlavním tématem setkání byla profesní identita a principy fungování ombudsosob, řešení jednotlivých podnětů v praxi a představení Školské ombudsmanské platformy. Účastníci a účastnice se nejperve v rámci panelové diskuze zabývali praktickými zkušenostmi, bariérami i očekáváními, které jsou v současné době na ochránce a ochránkyně práv studujících kladeny. Dalším tématem bylo adekvátní vzdělávání v oblasti ombudsmanství, zejména pak v oblasti právní a psychologické připravenosti a vytvoření a sdílení ustálené terminologie. Hovořilo se rovněž o rozsahu působnosti a vymezení role ombudsosob, jak nakládat s anonymitou zúčastněných stran, či jak by měla vypadat volba takového člověka pro danou instituci. Definovány byly hlavní principy fungování: nestrannost, důvěrnost a neformálnost. Diskutovalo se také o možnostech, jak zvýšit atraktivitu tématu ombudsmanství směrem k vedením univerzit, nadřazeným orgánům i veřejnosti. Na setkání vedla jeden z workshopů viceprezidentka Evropské sítě ombudsosob ve vyšším vzdělávání (European Network of Ombuds in Higher Edutation – ENOHE) Jean Grier, která se zaměřela na procesní rovinu vyřizování podnětů v praxi ombudsosob