Ve dnech 24. 11. až 25. 11. jsme se zúčastnili mezinárodní konference pořádané NKC – gender a věda AV ČR s podporou projektu UniSAFE a MŠMT ČR u příležitosti českého předsednictví v Radě EU s názvem Ending Gender-based Violence in Academia.

Michaela Antonín Malaníková se účastnila diskuzního panelu Institutional change as a tool to end gender-based violence.

Konference ukázala, že problematika sexuálního a genderového obtěžování na univerzitní půdě je relevantní napříč evropskými zeměmi. Hlavním problémem je totiž nízká míra nahlašování incidentů, která souvisí s nízkou důvěrou v nezávislé a bezpečné řešení nahlášených podnětů a také obecněji s neviditelností mocenské asymetrie mezi studujícími a vyučujícími. Klíčovým způsobem řešení prezentovanou na konferenci zvláště zástupci a zástupkyněmi některých zemí (zvláště Irsko a Španělsko), jsou systematické preventivní programy na zvýšení povědomí o nebezpečnosti gender-based violence a vybudování sítě asistenční pomoci pro dotčené tímto typem neetického jednání. Diskutována byla také potřeba jasného nastavování profesionálních hranic v rámci akademického prostředí, což souvisí s často nereflektovanými riziky neformálních a intimních vztahů.

Blíže ke konferenci a jejímu programu zde:

https://gbv2022.eu/