Dne 10. 11. uspořádala Filozofická fakulta Univerzity Palackého prostřednictvím ombudsmana a děkana FF UP ve spolupráci s organizací Konsent Den podpory a vzájemného respektu a bezpečí. Tento den se konal jednak workshop pro zaměstnance a zaměstnankyně FF UP s názvem Respekt až na půdu* akademickou, odpoledne pak proběhly dva workshopy pro studující, kde se tematizovaly strategie a způsoby, jak čelit obtěžování na veřejnosti.