Ve středu 18. 5. se uskutečnilo setkání ochránců práv studujících českých vysokých škol. Jedná se o pozici, která má na naší fakultě tradici, nicméně na ostatních univerzitách jsou instituty ombudsmanů zřizovány teprve v nedávné době. Hlavním cílem setkání bylo vytvoření příležitostí pro sdílení a výměnu zkušeností ve snaze nacházet optimální přístupy k řešení podnětů, s nimiž se na ombudsmany a ombudsmanky studující...