Šetření zaměřené na genderově podmíněné násilí, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí, organizované Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR).

Více informací a možnost vyplnit dotazník zde:
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/zapojte-se-do-studie-o-vyskytu-nevhodnych-forem-chovani-v-ceskem-akademickem-prostredi/