Dne 28. 2. 2023 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity panelová debata s názvem Proměna univerzity. Debata o sexualizovaném násilí v akademickém prostředí.

Na organizaci panelové diskuze se podílely platformy Nahlas Brno a Otevřeno Brno. Cílem debaty, kterou uvedl děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík, bylo diskutovat současnou situaci na českých univerzitách s ohledem na otázku sociálního bezpečí, a především nástrojů a opatření, které mají univerzity k dispozici, nebo by měly zavést v rámci prevence genderově podmíněného násilí.

Panelu se zúčastnily: Simona Koryčánková – děkanka Pedagogické fakulty, Šárka Homfray – právnička, Michaela Antonín Malaníková – zástupkyně ombudsmana FF UP, moderovala: Silvie Lauder.