Kolokvium Školské ombudsmanské platformy


Profesní identita a principy fungování ombudsosob


27. 1. 2023, Studio FAMU, Klimentská 1205/4 Praha 1


Program

9.009.30 Registrace a připojování online

9.3010.00 Přivítání a úvodní slovo

Ingeborg Radok Žádná, rektorka, Akademie múzických umění v Praze
Andrea Slováková, děkanka, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Jiří Kučera, kancelář náměstkyně ministra pro sekci vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

10.0010.15 Bezpečné a férové prostředí na vysokých školách v roce 2022

Marcela Linková, Eva Oliva, Národní kontaktní centrum gender a věda

10.1511.45 Panelová diskuse: Profesní identita a principy fungování ombudsosob

Klára Čmolíková Cozlová, koordinátorka pro genderovou rovnost, inkluzi a diverzitu, Akademie
výtvarných umění v Praze

Alena Macháčková, ombudsmanka, VŠBTechnická univerzita Ostrava a Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně

Petr Pavlík, ombudsman, Technická univerzita v Liberci

Jaroslav Šotola, ombudsman, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

11.4512.30 Přestávka na oběd

12.3014.15 Přednáška a navazující workshopy: Vyřizování podnětů v praxi ombudsosob

Jean Grier, viceprezidentka ENOHE a bývalá ombudsmanka, Univerzita v Edinburghu

14.1514.45 Přestávka na kávu

14.4516.15 Představení Školské ombudsmanské platformy a diskuse

Jaroslav Šotola, ombudsman, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pavla Špondrová, ombudsmanka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Petr Polák, ombudsman, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

16.1516.30 Shrnutí a ukončení kolokvia

Pavlína Junová, ombudsmanka, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Michaela Antonín Malaníková, zástupkyně ombudsmana, Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci

Jednotlivé části kolokvia moderují: Pavlína Junová, Petr Polák, Pavla Špondrová, Jaroslav Šotola a Michaela Antonín Malaníková

Registrace na skolstiombudsmani@gmail.com do 16. 1. 2023.