Počátkem září přijali ombudsman a jeho zástupkyně pozvání na akci Seznamovák pro budoucí studentky a studenty v areálu kempu Mohelnici. Cílem vystoupení bylo představit institut ombudsmana jakožto integrální součást fakultního prostředí i představit se jako konkrétní osoba, která je k dispozici v případě potíží studujících. Přítomní byli seznámení s hlavní náplní pozice a také s nejčastějšími případy v anonymizované podobě, které řešíme. Z položených dotazů a následující diskuze bylo vidět, že téma sociálního bezpečí mezi novou generací rezonuje; zvláště studující ostatních fakult se podivovali nad skutečností, že pro své vlastní studium ochránce práv studentů k dispozici nemají.