Ve středu 18. 5. se uskutečnilo setkání ochránců práv studujících českých vysokých škol. Jedná se o pozici, která má na naší fakultě tradici, nicméně na ostatních univerzitách jsou instituty ombudsmanů zřizovány teprve v nedávné době. Hlavním cílem setkání bylo vytvoření příležitostí pro sdílení a výměnu zkušeností ve snaze nacházet optimální přístupy k řešení podnětů, s nimiž se na ombudsmany a ombudsmanky studující obracejí. S ohledem na aktuální zavádění této pozice v různorodých podobách je třeba vytvářet prostor pro vzájemné sdílení příkladů dobré praxe i potíží napříč jednotlivými druhy vysokých škol. Setkání se zúčastnilo celkem 16 zástupců českých univerzit, kteří se tématu podpory bezpečného prostředí věnují. Na setkání byla také diskutována možnost ustavení stále platformy, která by ochránce práv studujících sdružovala a zastupovala, a to i na mezinárodní úrovni, kde už podobná kooperace funguje dvacet let. Akce se konala pod záštitou děkana FF UP doc. Mgr. Jana Stejskala, M.A., Ph.D.